Kuinka opinnot koostuvat?

Opinnot koostuvat:

  • logopedian perusopinnoista
  • logopedian aineopinnoista
  • logopedian syventävistä opinnoista
  • kielitieteen ja fonetiikan opinnoista
  • psykologian opinnoista
  • lääketieteen opinnoista

Opintojaksojen tarkat kuvaukset löytyvät humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta. Opinto-opasta kannattaa ehdottomasti lukea! Erityisesti kursseille osallistumisvaatimukset kannattaa tarkistaa opinto-oppaasta. Opiskelijalla on itsellään vastuu selvittää, onko kurssille osallistumisen vaatimukset kunnossa!

Kandidaatintutkinnon laajuus on 180 op, ja se koostuu aineopinnoista, perusopinnoista, kielitieteen, fonetiikan, psykologian ja lääketieteen opinnoista. Tämän jälkeen suoritetaan filosofian maisterin tutkinto, 120 op.

Opintoihin kuuluu Omien asiakkaiden ohjauttu kuntoutus I (kaksi terapiaa)ja II (kaksi terapiaa), joiden aikana harjoitellaan puheterapeuttisen kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta. Ensimmäinen oma terapia, ns. ensikontaktiterapia, sijoittuu toisen opiskeluvuoden keväälle ja on kestoltaan 10 terapiakertaa.
Ensikontaktiterapian jälkeen, eli kolmannen opiskeluvuoden syksynä opiskelija saa itse toivoa haluamaansa terapiaa. Kolmesta jäljelle jäävästä terapiasta kaksi ovat ns. lyhyitä eli 15 kerran pituisia ja yksi on pitkä, eli 25 kertaa. Opiskelijan on itse myös huolehdittava siitä, että edellytykset toivomansa terapian pitämiseen ovat kunnossa! Eli toisinsanoen, jos opiskelija toivoo saavansa ääniterapia-asiakkaan, on äänenkäyttö ja äänihäiriöt -kurssi oltava sillon suoritettuna terapian alkaessa!

Terapioihin ilmoittautuminen tapahtuu ilmoitustaululle ilmestyvään listaan. Lista ilmestyy aina hyvissä ajoin, eli syksyn terapiailmoittautuminen tapahtuu jo edellisen kevään aikana. Ilmoittautuminen on sitova! Listaan saa kirjoittaa kolme toivomaansa terapiaa järjestyksessä. Kannattaa muistaa, että toiveet eivät aina toteudu, sillä aina yliopistolle ei saada ”riittävästi” tietynlaisia asiakkaita. Erityisesti aikuisasiakkaat ovat harvassa, ja siksi pyritäänkin siihen että jokainen opiskelija saisi edes yhden aikuisasiakkaan opiskelujensa aikana, mikäli näin toivoo.

Terapiatoiveita voivat olla esim. ääniterapia, lukiterapia, vkpk/sli- terapia, afasia/aikuisneurologinen, kehitysvamma…

Terapioiden aikana kerätään myös ”demoja”, joista lisätietoa löytyy täältä.

Neljännen vuoden syksyllä järjestetään Orientoiva kliininen oppimisjakso, eli kiertoharjoittelu. Opiskelijan täytyy itse pitää huolta siitä, että edellytykset kierrolle osallistumiseen ovat kunnossa! Ennen kiertoa tulee olla suoritettuna kaikki logopedian perus- ja aineopinnot, lääketieteen opinnot sekä psykologian opinnot.

Opiskelujen aikana suoritetaan myös opintojakso ”Logopediset erityiskysymykset”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija itse aktiivisesti kerää erityiskysymyksiä osallistumalla tähän tarkoitukseen järjestettyyn opetukseen. Tietoa järjestetystä erityiskysymys-opetuksesta löytyy ilmoitustaululta. Erit.kys tulee kerätä yhteensä 7 op, niitä voi kerätä aina loppuharjoitteluun asti. Yksi erityiskysymys-jakso on tyypillisesti 1-2 op, joten kerääminen kannattaa aloittaa jo opiskelujen alkuvaiheessa!

Vapaavalintaisia opintoja tulee suorittaa 10 op ja ne ovat nimensä mukaisesti täysin vapaasti valittavia!Jos kurssi ei ole yliopiston tarjoama, kannattaa kuitenkin tiedustella amanuenssilta, voidaanko sitä hyväksyä vapaavalintaisiin. Esimerkiksi Oulu-opiston järjestämä tukiviittomakurssi hyväksytään vapaavalintaisiksi opinnoiksi. Vapaavalintaiset on oiva tapa opiskelella esimerkiksi kieliä tai jotain muuta sinua kiinnostavaa!

Myös avoimen yliopiston kautta voi suorittaa vapaavalintaisia. Jos kurssi on maksullinen, kannattaa ensin tiedustella maksusitoumusta tiedekunnalta, sillä se usein myönnetään jos kurssi sisällytetään tutkintoon!