Mitä on logopedia?

 

Yleensä pidämme kommunikaatiota itsestäänselvyytenä, ja monille meistä se ei tuotakaan vaikeuksia. On kuitenkin mahdollista, että kommunikaatio häiriintyy, ja sanoma ei välity. Syynä voi olla synnynnäinen tai vamman/sairauden aiheuttama häiriö.

Logopedia tutkii äänen, puheen, kielen ja kommunikaation ilmenemismuotoja, taustoja ja vaikutuksia. Koulutusohjelma antaa pätevyyden toimia näiden osa-alueiden asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä laillistettuna puheterapeuttina.

Puheterapeutin tehtäviin kuuluu häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus sekä yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa.

Tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinto 180op:

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Logopedian perusopinnot 25 op

Logopedian aineopinnot 83 op

Sivuaineopinnot 57 op

Maisterin tutkinto 120 op:

Logopedian syventävät opinnot 110 op

Vapaavalintaiset opinnot 10 op