Logopedian aineopinnot

Lasten ja nuorten kommunikoinnin häiriöt

694825A Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus I 

694826A Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus II 

 

Aikuisten kommunikoinnin häiriöt 

694714A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt I: Äänihäiriöt  

694830A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt II: Afasiologia   

694796A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt III: Aikuisten kuulovammat, ikääntyminen ja muistihäiriöt