Aikuisten kommunikoinnin häiriöt II: Afasiologia

Syksy 2021

Tentaattorina Terhi Hautala

25.11.2021

16 monivalintakysymystä ja kaksi lyhyttä esseetä:
1. Kuvaa Bostonin luokituksen mukaiset sujumattoman afasian tyypit
2. Elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä afasiassa

9.12.2021

16 monivalintakysymystä ja kaksi lyhyttä esseetä:
1. Kuvaa lyhyesti Bostonin luokituksen mukaiset sujuvan afasian tyypit
2. Kaksikielisen afasian arviointi


Kevät 2020 (tentit Moodlessa)
  1. Parafasiat eli sanavääristymät (kuvaile ja anna esimerkit)
  2. Lue asiakaskuvaus. Kerro ja perustele mitä lähdet tekemään, minkälaisella intensiteetillä sekä millaisilla terapiamenetelmillä. Terapiasuunnitelma ja tavoitteet?

Kevät 2020, toinen tentti

  1. Miten sujumaton ja sujuva afasia eroavat toisistaan (vaurio, oireisto)? Anna esimerkkejä.
  2. Lue asiakaskuvaus. Kerro ja perustele mitä lähdet tekemään, minkälaisella intensiteetillä sekä millaisilla terapiamenetelmillä. Terapiasuunnitelma ja tavoitteet?

Tentit vanhan opsin mukaisesta kurssista:

30.11.2016 Tentti:

I. Selitä esimerkein, 3 pistettä/kohta

  1. Parafasiat eli sanavääristymät. Anna esimerkki jokaisesta muodosta.
  2. Apraksia
  3. Sujuva/sujumaton afasia
  4. Afaattisen aikuisen tuettu keskustelu – Supported conversation for adults with aphasia (SCA)

II. Case-tehtävä. Olet töissä yksityisellä puheterapeuttifirmalla ja asiakkaalle on myönnetty puolen vuoden terapiajakso KELA:lta. Suunnittele perustelleen kuntoutussuunnitelma, kerro mitä teet, miksi teet, menetelmät sekä terapian intensiteetti.

Asiakas 59-vuotias nainen, saanut aivoverenvuodon, leikattu ja leikkaus onnistunut hyvin. Varsinkin alkuvaiheessa väsynyt herkästi. Työmuistin ja toiminnanohjauksen ongelmia, lukeminen onnistuu sanatasolla ja lyhyissä lauseissa, kirjoittamista ei hemipareesin vuoksi ole voitu kokeilla. Bostonin nimentätestissä 20/60 pisteet. WAB-testiä ei saatu kokonaan tehtyä vireystilan pysymättömyyden vuoksi. Sananhakuvaikeuksia. Ymmärtäminen muuten vaikuttaa hyvältä, mutta pidempien ohjeiden kanssa ongelmia. Fonologista parafasiaa paljon, sanoista vaikea saada selvää. Pystyy puhumaan yksisanaisia ja automatisoituneita ilmauksia. Akuuttivaiheen kuntoutuksessa keskitytty herättelemään puhetta automatisoitunein ilmauksin. Käytetty kommunikaation tukena Pictogrammikuvia. Melodian käyttö tuntuu auttavan sanojen tuotossa. Puhe sähkösanomatyyppistä. Käyttää kuitenkin taitavasti apuna ilmeitä ja osoituselettä, sekä ääntelyn intonaatio puheen kaltaista. Toistamisessa ja tahdonalaisessa tuotossa apraktisia piirteitä.