Kliiniset taidot I

Syksy 2020

Paritentti Zoomissa 
Kysymyksiä:
1. Vertaile keskenään 3-vuotiaan ja 6-vuotiaan lapsen fonologista arviointia. 

2. Kehityksellinen kielihäiriö – mitä seikkoja tulee ottaa huomioon alkukartoituksen yhteydessä? 

3. Olet arvioinut 6-vuotiaan lapsen kielelliset taidot kattavasti.

a) Mitä eri osa-alueita olet arvioinut?

b) Mitä seikkoja sinun tulee huomioida, kun kirjoitat kirjallista palautetta arviointijaksolta?