Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus I

19.12.2019 Soile Ukkola

1. Artikulaatioterapian vaiheet ja lyhyt kuvaus.

2. Kaksi lauseen muodostamisen harjoitusta ja niiden käytännön toteutus.

3. Avusteisen ja ei-avusteisen AAC-keinojen erot, molemmista kaksi esimerkkiä ja käyttäjäryhmän esimerkki.

4. Kaksi menetelmää kerronnan kuntoutuksesta ja perustelut valinnoille.

 

19.12.2018

 1. Sanaston kuntoutuksen kaksi keskeisintä periaatetta/asiaa
 2. Kaksi lauseen muodostamisen harjoitusta/menetelmää
 3. Kehityksellisen verbaalin dyspraksian motorisen kuntoutuksen pääperiaatteet
 4. Kuntoutussuunnitelma

 

18.12.2017

Soile Ukkola, Elina Niemitalo-Haapola

1. Kaksi keskeisintä tekijää monikielisen lapsen kuntoutuksessa. Perustele valintasi.
2. Kerro kaksi esimerkkiä lauseenmuodostamisen harjoituksista. Miten toteutat käytännössä?
3. Kerro lyhyesti AAC-menetelmien keskustelustrategioiden periaatteista.
4. Terapiasuuunnitelman laatiminen.

16.12.2015

Tentaattori: Soile Ukkola

 1. Selitä:
 • sosiaalinen tarina
 • nasaaliemissio
 • foneettinen äännevirhe
 • yhteisökuntoutus
 • erityinen ja yleinen merkki
 • toimintaskeemat ja skriptit
 1. Essee: miten aktivoit vuorovaikutukseen pientä puhumatonta lasta?

Vanhoja tenttejä vanhan opsin ajalta

Syksy 2014:

1. Viivästyneen kielen ja puheen kehityksen omaavan lapsen vuorovaikutustaitojen tukeminen

2. Fonologisen järjestelmän ongelmat

 Syksy 2014 uusintatentti:

1. 3-vuotiaan lapsen arviointi

2. Halkiolapsen puheen erityispiirteet


 

Syksy 2008:

1. Mikä/mitkä fonologiset prosessit ovat kyseessä seuraavissa:

a. Vasara muuttuu muotooon savala
b. paksu muuttuu muotoon pasku
c. paksu muuttuu muotoon pakku
d. tavara muuttuu muotoon tava
e. ambulanssi muuttuu muotoon amssi

2. 3-vuotiaan puheherapeuttinen tutkiminen

3. /r/-äänteen artikulaatioterapian keskeiset periaatteet


 

Syksy 2006:

1. Artikulaatioterapian yleiset tavoitteet ja spesifimmin esimerkkitapauksesta (poika jolla s- ja r-virheet)

2. Käsitteiden omaksuminen ja niiden tukeminen VKPK-lapsella

3. Selitä: wait time ja scripts