Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin

Kevät 2019

22.5.2019, tentaattori Soile Ukkola

 1. 30 oikein/väärin väittämää koko tenttialueesta
 2. Essee: Kuulovian vaikutus sanaston kehitykseen tmv. (vastauksen tuli pohjautua Kerttu Huttusen tekstiin: Kuulovian vaikutukset kommunikoinnin kehitykseen, s. 222-228, Kieli ja aivot).

14.6.2019, tentaattori Soile Ukkola

 1. 30 oikein/väärin väittämää koko tenttialueesta
 2. Essee: Nuorten ADHD

27.3.2019, Tentaattori Soile Ukkola

 1. Essee: CP-vamma luokitukset
 2. 30 oikein/väärin väittämää alueesta

31.1.2019, Tentaattori Soile Ukkola

 1. Essee: Änkytyksen selitysmallit ja kuntoutuksen päämäärät
 2. 30 oikein/väärin väittämää alueesta

Syksy 2018

5.12.2019, Tentaattori Soile Ukkola

 1. ADHD:seen liittyvä essee
 2. 30 oikein/väärin väittämää

14.11.2019, Tentaattori Soile Ukkola

 1. Essee: Kuulovian vaikutus sanaston kehitykseen
 2. 30 oikein/väärin väittämää

10.10.2019, Tentaattori Soile Ukkola

 1. Essee: CP-vammat ja niiden luokittelu
 2. 30 oikein/väärin väittämää

Kevät 2018

23.3.2018, Tentaattori Soile Ukkola

 1. Essee: CP-vammojen luokittelu ja niihin liittyvät piirteet.
 2. 30 oikein/väärin -väittämää koko tenttialueesta

26.1.2018, Tentaattori Soile Ukkola

1. Kehitysvammaa aiheuttavat synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt.
2. 30 väittämää kaikesta tenttimateriaalista.

Syksy 2017

1.12.2017, Tentaattori Soile Ukkola

30 oikein/väärin väittämää ihan kaikesta.
Essee: Kuulovian vaikutus kielen äännejärjestelmän ja sanavaraston kehitykseen.

6.10.2017

 1. Essee: CP-vammojen luokittelu ja niihin liittyvät piirteet? (Lastenneurologia -kirjan mukaan)
 2. 30 kpl oikein-väärin väittämiä, joissa kysyttiin mm. puheentuotosta, ekolaliasta, ADHD:sta, AAC:sta yms., tarkkoja kyssärien muotoja ei jaksa muistaa.

Kevät 2016, Kirjatentti, Päivi Homanen ja Soile Ukkola:

 1. Määrittele (1 p. per kohta)
  1. Sokellus
  2. Sensorineuraalinen ja konduktiivinen kuulovika
  3. Kehityksellinen dysleksia
  4. Verbaalinen dyspraksia
 2. Määrittele (2 p. per kohta)
  1. Dyskineettinen CP-vamma
  2. Sallantauti
 3. Essee (8 p.): Puheen ja kielen kehitys Autistisella lapsella.