Adult Clinical Neuropsychology: Neurocognitive Mechanisms and Rehabilitation

15.12.2020
Tentaattori: Ida Luotonen & Henry Railo

  1. Essee: Vertaile keskenään MS-taudin ja Parkinsonin taudin oireistoa sekä syntymekanismeja.
  2. Essee: Voidaanko toiminnanohjauksen häiriöitä mielestäsi tutkia erillään kielen ja työmuistin ongelmista? Perustele vastauksesi.

29.1.2021, 2. uusinta
Tentaattori: Ida Luotonen & Henry Railo

  1. Essee: Keskimmäisen aivovaltimon tukos on yleinen aivoverenkierron häiriö. Monet aivokuoren alueet nojaavat tämän valtimon toimintaan. Arvioi ja vertaile minkälaisia muutoksia käyttäytymiseen keskimmäisen aivovaltimon eri haarojen tukokset saavat aikaan.
  2. Essee: Arvioi kliinisen haastattelun merkitystä/tärkeyttä muistisairauksien (dementia) diagnostiikassa.