Adult Clinical Neuropsychology: Neurocognitive Mechanisms and Rehabilitation

15.12.2021

  1. Osoita seuraava argumentti vääräksi: ”Dementian taso (lievä, keskivaikea, vaikea) arvioidaan episodisen muistin testeillä, koska Alzheimerin taudissa episodisen muistin häiriö on ainoa arjen toimintakykyyn vaikuttava tekijä.” Perustele vastauksesi.
  2. Selitä mitä tarkoitetaan diffuusilla ja fokaalilla aivovauriolla sekä millaisia vaikutuksia niillä on kognitioon ja käyttäytymiseen. Mainitse yksi esimerkki kliinisestä häiriöistä, johon liittyy diffuusi aivovaurio ja yksi esimerkki kliinisistä häiriöistä, johon liittyy fokaali aivovaurio.

15.12.2020
Tentaattori: Ida Luotonen & Henry Railo

  1. Essee: Vertaile keskenään MS-taudin ja Parkinsonin taudin oireistoa sekä syntymekanismeja.
  2. Essee: Voidaanko toiminnanohjauksen häiriöitä mielestäsi tutkia erillään kielen ja työmuistin ongelmista? Perustele vastauksesi.

29.1.2021, 2. uusinta
Tentaattori: Ida Luotonen & Henry Railo

  1. Essee: Keskimmäisen aivovaltimon tukos on yleinen aivoverenkierron häiriö. Monet aivokuoren alueet nojaavat tämän valtimon toimintaan. Arvioi ja vertaile minkälaisia muutoksia käyttäytymiseen keskimmäisen aivovaltimon eri haarojen tukokset saavat aikaan.
  2. Essee: Arvioi kliinisen haastattelun merkitystä/tärkeyttä muistisairauksien (dementia) diagnostiikassa.