Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet

12.5.2016

Tentaattori: Susanna Salomäki, Ari Kaukiainen

1A: Valitse toinen

  • Mitä on psykoterapia? Kerro keskeiset tekijät, mainitse 5 tekijää.
  • Mainitse kolme mielenterveyden vaikuttamisen tasoa ja tasojen vaikuttamisen kohteet.

1B: Vastaa kumpaankin

  • Mitä psykiatrinen diagnoosi kuvaa? Kerro viisi keskeisintä asiaa.
  • Kerro stressiä aiheuttavien tilanteiden ominaiset tunnuspiirteet. Mainitse viisi.